به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهند.

بررسی طرح استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دستور جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده ۱۵ بهمنماه قرار دارد.