به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان ، اين مطلب را محمد برقعي از عناصر نزديك به گروهك نهضت آزادي عنوان كرد. وي با بيان اينكه اپوزيسيون دچار كج فهمي هايي درباره آمريكاست و از جمله اين ادعا كه ايران از مذاكره سرباز مي زند وگرنه آمريكا خواستار مذاكره و راه حل سياسي است اما ايران فرصت سوزي مي كند نوشت: ايران نظامي ايدئولوژيك است كه از نگاه غرب بايد به زانو درآيد تا به همگان معلوم شود كه اين ايدئولوژي هم مثل ديگر ايدئولوژي هايي كه در مقابل غرب سر برداشتند محكوم به شكست است و جهان، به ويژه كشورهاي اسلامي بدانند كه تنها راه رشد آنان پيروي و درست تر سرسپردگي غرب است.
خطر این ایدئولوژی که توسط آقای خمینی به عمل در آمد و در صحنه قدرت جهانی عینیت یافت چنین است.

ایجاد جنبش ها و حکومت هایی که نه تنها خواستار اجرای احکام اسلام هستند بلکه وجودشان در ستیز با غرب معنی پیدا می کند. ایدئولوژیی که معتقد است زمان سیطره غرب به پایان رسیده و جهان تشنه پیام استقلال طلبانه و دین مدارانه است.

این ایدئولوژی مردم محور، و از همین نظر خودکفا است و برای حرکت نیازی به یاری کشورهای قدرتمند ندارد. این ایدئولوژی به سرعت فراگیر شد و حتی فرزندانی آورد.

وی می افزاید: گاه برخی از سیاسیون می گویند آمریکا و غرب بدنبال سرکوب ایران نیستند زیرا اینان با بسیاری از کشورها که کاملاً نظامشان با ارزش های غرب در تضاد است رابطه برقرار می کنند زیرا غرب منافع دارد نه ایدئولوژی. خطای این افراد در آن است که توجه ندارند که غرب هم یک نظام ارزشی دارد و تلاش فراوانی دارد که جهان را تابع آن ارزش ها کند و از این طریق هژمونی خود را گسترش دهد ضمن آن که شدیداً هم معتقد است که این تنها راه درست است و هر راه دیگری به جز لیبرال دموکراسی و مالکیت خصوصی راه به ناکجا آباد می برد. بله غرب با حکومت های دیکتاتور و فاسد برای منافعش کنار می آید ولی نه با ایدئولوژی که با آن رقیب و دشمن است.

با اين اوصاف گردانندگان سايت جرس (ارگان حلقه لندن) بايد توضيح دهند كه اگر آمريكا و غرب دنبال به زانو در آوردن ملت ايران و سرسپرده كردن آنها- به تعبير نويسنده اين سايت- هستند، پس چرا گردانندگان حلقه لندن در جبهه غرب ايستاده اند و با سياست هاي آنها همكاري مي كنند و در عين حال مدعي وطن دوستي و مسلماني هستند؟! همچنين مي توان سؤال كرد كه اگر غرب با ديكتاتورها و فاسدان كنار مي آيد اما با جمهوري اسلامي نه، جريان فتنه گر حاوي كدام مشخصه هاست كه مورد حمايت غرب قرار دارد؟