افكار نيوز - رئیس جمهور فرانسه که هر از گاهی با سخنانش، خود را به عنوان یک سیاستمدار جهانی معرفی می کند، این بار با ارسال پیامی به مسلمانان فرانسه به آنان شیوه روزه داری فرانسوی را تعلیم داد.

به گزارش افکار نیوز سارکوزی با حضور در یکی از مساجد بزرگ پاریس خطاب به نمازگزاران گفت: هموطنان عزیزم، یک مسلمان فرانسوی پیش از آنکه مسلمان باشد، یک فرانسوی است و باید آداب و رسوم فرانسه را احترام بگذارد.

وی به مسلمانان روزه‌دار گفت: مگر می‌شود از قهوه صبحانه گذشت و من بر این باورم شما درعین حالی که روزه هستید، درساعت ۸ صبح قهوه را فراموش نکنید! و پس از آن به محل کارتان بروید.

سارکوزی افزود: نماز یک مسلمان فرانسوی نباید شبیه یک مسلمان شرقی باشد و نباید چند ساعت را برای اداء نماز تراویح در مساجد به هدر بدهید؛ زیرا این نماز واجب نیست و من دستور داده ام تا مساجد تنها چند دقیقه پس از افطار باز باشد و پس از آن مسلمانان به خانه بروند و به مشاهده تلویزیون و اخبار بپردازند.
مستاجر کاخ الیزه که دینداری‌اش هم مانند زندگی‌اش پر از حکایت‌های جالب است در حالی این سخنان را بر زبان می‌راند و از مسلمانان فرانسوی می‌خواهد که پیش از آنکه فکر کنند مسلمان هستند به یاد داشته باشند که فرانسوی می‌باشند که از جمعیت چند میلیونی مسلمان این کشور کسی حق ورود به پارلمان را ندارد.

در فرانسه و در میان دولتمردان جهان سارکوزی به ابراز سخنان نسنجیده مشهور است.
پیش‌تر این سخنان را مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود وی در این باره تصریح کرد: «نام ایران و سرای ایران و مکتب ایران چاره ساز و راهگشاست».

رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد که در دومین همایش ایرانیان مقیم خارج سخن می‌گفت؛ اظهار داشت: «اسناد بسیاری نشان می‌دهد که مردم عرب حتی برای شکوفایی زبان خودشان هم به ایرانیان بدهکارند. اگر ایرانیان نبودند، امروز بی‌تردید اسلام در میان خروارها توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون بود».

رحیم‌مشایی گفت: «آن زمان که کوروش بابل را فتح می‌کرد در منشورش لغو برده‌داری در بابل را اعلام کرد و البته ایرانیان بیش از آن نیز با برده‌داری مخالف بودند». وی افزود: «درتاریخ حکومت‌های بعد از اسلام، سلسله‌های بر مسند قدرت نشسته‌اند، ‌ نشان می‌دهد نه آنها پیش از آنکه بر آموزه‌ها تاکید کند بر اندیشه‌های قومی خود استوار بودند».


/ ب +