افکار نیوز - معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان این که قانون تحریم کالاهای صهیونیستی در مجلس تصویب شده است، گفت: وزارت خارجه نخستین گزارش خود را در خصوص فهرست شرکت ها و کالاهای صهیونیستی آماده کرده است و به مجلس ارائه می کند.
به افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، محمدرضا میرتاج الدینی اظهار داشت: با وزارت خارجه صحبت کرده ایم و علی القاعده تا پایان مرداد این گزارش به مجلس ارائه می شود.
وی در خصوص اظهار نظر برخی مقامات دولتی درباره صهیونیستی نبودن یکی از برندها گفت: درباره یک مورد خاص نمی توانم اظهار نظر کنم بلکه باید بر اساس قانون تصمیم گیری شود.
فهرست شرکت ها و کالاهای صهیونیستی اعلام مى شود.

/ ب.