هر چند شيخ محمد الصباح وزير خارجه كويت مي گويد:وزارت مطبوعش به افرادي كه در گذرنامه آنان رواديد اسرائيل وجود دارد اجازه ورود به كويت نمي دهد چه برسد به فردي كه گذرنامه اسرائيلي داشته باشد اما فيصل المسلم نماينده سلفي مجلس كويت با ارائه مدارك مبني بر ورود افراد با گذرنامه اسرائيلي به خاك كويت در روزهاي ۵ و ۶ ژوئيه سال ۲۰۰۵ از شيخ جابر الخالد وزير كشور كويت خواست تحقيقات لازم را در اين زمينه انجام دهد .
المسلم طي اظهاراتي از وزير كشور سئوال كرد كه اين افراد به چه منظور ، چگونه و با چه اجازه اي وارد كويت شده اند. وي افزود : هيچ بعيد به نظر نمي رسد كه اسرائيل افرادي را براي تجسس به كشورهاي عربي فرستاده باشد ./ص