افكار نيوز -کریستین ساینس نیوز درمقاله اي به قلم "دن ورفی" در واکنش به مقاله نشریه آتلانتیک مبنی بر احتمال حمله یک جانبه اسرائیل به ایران در تابستان آینده بر سر مسئله برنامه های هستهای ايران نوشت: اسرائیل به سه دلیل این کار را نخواهد کرد .
۱ - بالا بودن هزینه های حمله برای خود او و متحدانش از جمله امریکا
۲ - بررسی سرو صدایی که ایجاد خواهد شد درمقابل نتایج حاصله
۳- مسافت طولانی که هواپیماهای اسرائیلی باید طی کنند در صورتیکه هیچ اطمینانی نسبت به موفقیت خود ندارند .