افکارنیوز

_ صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر همچنین در واکنش به ادعای اصلاح طلبان مبنی براینکه زمینه برای حضور آنان در انتخابات و انجام فعالیت سیاسی فراهم نیست، خاطرنشان کرد: زمینه برای کسانیکه شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را داشته باشند ، فراهم است و مانع فعالیت قانونمند هیچ تشکلی نیستیم.