به گزارش افکارنیوز، با اتفاقات هفته گذشته مجلس بازار دانلود صدا و تصویر آن در اینترنت حسابی داغ است.

اما چند روز بعد این ماجرا پیامکی به دست شهروندان رسید که در آن از فروش صدای کامل روز جنجالی مجلس خبر می‌داد و در پایان پیامک نیز شماره تلفنی درج شده بود که جهت خرید باید با آن تماس گرفته می‌شد.

نکته جالب‌تر ماجرا اینجاست که این پیامک به گونه‌ای القا می‌کرد که تصور می‌شد یکی از شرکت‌های تابعه صدا و سیما مانند سروش‌سیما متولی کار است!

هر چند ناشیانه این اتفاق افتاد اما به نظر میرسد سودجویان اینچنینی که از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند کم نیستند چرا که اگر در اینترنت هم فروش صدا و تصویر اتفاقات آن روز مجلس داغ است.