افکار

- این روزنامه می نویسد: طرح برخی بحثها و موضوع ها از سوی محافل سیاسی و فکری خاص طی دو سال گذشته، نشان می دهد برخی دانسته یا نادانسته درصدد هستند با ایجاد تغییراتی در مدل و هندسه جمهوری اسلامی که حضرت روح الله معمار کبیر انقلاب آن را پایه گذاری کرده، روح حاکم بر نظام «امام و امت» را با نوعی از استحاله و تغییرات محتوایی رو به رو کنند.

روزنامه مذکور با اشاره به برخی دعاوی انتخاباتی نظیر دولت وحدت ملی، دولت ائتلاف ملی، دولت فراجناحی و… می نویسد: هدف در ذیل طرح این گونه بحثها، کم رنگ کردن نقش مردم در انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور و جلوگیری از بر سر کار آمدن فردی از جنس مردم و با مطالبات مردمی است. به زعم برخی سیاسیون، از این پس فردی که رعیت زاده است و در برابر ارباب زادگان و بزرگ زادگان می ایستد، نباید رئیس جمهور ایران شود. نکته جالب توجه در این بین، این که می توان مبدع بسیاری از این مدل ها را شخصی دانست که به واسطه «مرد بحران» دانستن خود، دائما در حال طراحی مدل هایی برای خروج از بحران های فرضی است.

این روزنامه توضیح نداده که آیا پیوند لیدر حلقه انحرافی با عناصری نظیر نفر اول فساد اقتصادی ۳ هزار میلیارد تومانی و لابی در هتل لاله تداعی «مردمی نژادی» بودن می کند؟ یا اعطای امتیاز ویژه ۴۰۰ میلیاردتومانی در کیش به شرکتی ثبت شده با یک میلیون تومان، غمخواری مردم است؟ حمایت از برخی هنرپیشگان مبتذل و پرداخت کمک های مالی ویژه به آنان چطور؟

در همین حال جای سوال است که چرا همین روزنامه وابسته به حلقه انحرافی در همسویی با فتنه گران، از زبان مرد بحران - ساز - آنان به القای تقلب پرداخت و شعار دروغین انتخابات آزاد را آن هم در صفحات اول خود(قبل از هشدار رهبر معظم انقلاب) برجسته کرد. آیا این هم معنای تازه مردمی نژاد بودن است؟ یا مثلا دامن زدن به تنش و تعارض میان نهادهای قانونی و دور زدن رهنمودهای امام و رهبری، به معنای وفاداری به «هندسه جمهوری اسلامی که حضرت روح الله معمار کبیر انقلاب آن را پایه گذاری کرد» است؟! ادعای دوستی با مردم اسرائیل و اختراع مکتب ایرانی که برای ادعای هلال شیعی و تمایل ایران به ایجاد امپراتوری در منطقه سند جور کرد، چطور؟

اساسا آیا می توان عملکردی برای حلقه انحراف جست وجو کرد که کمک به دراز کردن زبان فتنه گران و پر کردن خانه های جدول دشمن در زمینه ایجاد بی ثباتی، تنش و اختلاف درون نظام نباشد؟ چگونه امکان دارد حلقه ای مدعی حمایت از نظام امت و امام باشد و در عین حال خلاف منویات ولی امرمسلمین و ملت انقلابی مشی کند؟