افکار -

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طی تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بنده چون دیدم امروز هیئت رئیسه دنبال تذکردهنده می‌گردد خواستم با شما همکاری کنم.

وی افزود: آئین نامه‌ای که در مجلس وجود دارد برای اجرای آن هم سوگند خورده شده است؛ در ماده ۱۹۷ و ۱۹۶ آئین نامه صحبت از این است که اگر کسی نسبت به اجرای آیین نامه تخلفی که مربوط به همان جلسه باشد را مشاده کردند تذکر دهند.

کوچک زاده ادامه داد: اینجا تذکرات مربوط به تخلفاتی است که از آیین نامه در جلسه صورت می‌گیرد نه در دستوری که جاری است. و بعد از آن هم گفته شده که اگر تذکر مربوط به همان جلسه باشد فرد بلافاصله می‌تواند تذکر دهد اما اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق یا بعد از اتمام دستور جلسه می‌تواند تذکر دهد.

نماینده تهران گفت: اینکه همیشه از نمایندگان سوال می‌شود که تذکرتان راجع به دستور است غلط است؛ فرض کنید الان مذاکره‌ای در حال انجام است و عملی بر خلاف آیین نامه در جلسه اتفاق می‌افتد. و هیئت رئیسه می پرسد که آیا تذکر مربوط به دستور است در حالیکه آن تذکر مربوط به جلسه است وطبق آیین نامه باید ارائه شود.

کوچک زاده اظهار داشت: در لیستی که در نمایشگر نمایندگان وجود دارد در ستون سوم نوشته شده است ثبت تذکر؛ دستور جاری - ثبت اخطار دستور جاری - تذکر و اخطار دستور روز - ثبت تذکر خارج از دستور که اهیچ کدام از اینها طبق آیین نامه موجه نیست و متاسفانه در مجلس باب شده است. که بنده حضورا هم مراجعه کردم و دوستان پذیرفتند.

وی اضافه کرد: رعایت آیین نامه در نهایت موجب درست تصویب شدن قوانین خواهد شد. و عدم اجرای درست آن هم باعثعدم تصویب درست قوانین می‌شود؛ بی توجهی به این موضوع ظلم به قانون و به نوعی به سخره گرفتن قانون است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر کوچک زاده گفت: امیدوارم که بنده و دوستانم به عنوان مدیر جلسه بتوانیم آیین نامه را هر چه بیشتر اجرا کنیم؛ یکی از شاخه‌های ذکر شده به عنوان تذکر ناظر به سخنان شما است؛ یعنی دقیقا همانطوری که شما گفتید باید عمل کنیم.

وی افزود‌: گاهی که وسط یک بحثهستیم ما می‌پرسیم که آیا تذکرات مربوط به دستور است یا خیر البته تذکرات مربوط به جلسه است.

به گزارش فارس محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس هم در همین رابطه گفت: در حال حاضر طبق قانون عمل می‌شود و تفکیکی صورت گرفته تا تذکرات راحت مدیریت شود؛ یک تذکر آیین نامه‌ای داریم که اگر کسی در خصوص آیین نامه مجلس به هیئت رئیسه تذکر دارد از آن استفاده بکند.

وی افزود: همچنین اگر کسی تذکر در دستور جاری داشت باید خواستار تذکر در دستور جاری شود. چرا که می‌خواهیم معلوم شود

چه کسانی در دستور جاری تذکر دارند؛ ستون بعدی اخطار قانون اساسی در مورد دستور جاریست چرا که اخطار قانون اساسی در تذکر مقدم است.

دهقان ادامه داد: قبلا ما نمی‌توانستیم تشخیص دهیم که چه کسی درخواست تذکر و چه کسی درخواست اخطار دارد. بر همین اساس این موارد را از هم جدا کردیم. تا دوستانی که اخطار دارند معلوم شوند.

وی گفت: یکسری تذکر هم در مورد دستور روز مجلس است که این تذکرات هم باید شنیده شود. ولی برای جلوگیری از تداخل آن با اخطار و تذکرهای دیگر ستونی مجزا برای آن در نظر گرفته شده است؛ کسانیکه تذکر ۷۹ دارند میتوانند از این ستون استفاده کنند.