افکار -

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود گفت: سران ایران باید درک کنند که اکنون زمان یک راه‌حل دیپلماتیک است، زیرا یک ائتلاف متحد خواستار این هستند که آنها به وظایفشان عمل کنند.

رییس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش با تکرار اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌یی ایران مدعی شد: ما هر چه لازم است انجام می‌دهیم تا ایران را از دسترسی به تسلیحات هسته‌یی بازداریم.

این در حالی است که ایران بارها بر صلحآمیز بودن برنامه هستهیی خود تاکید داشته است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در گزارشات متعدد خود بر صلحآمیز بودن برنامه هستهیی تهران تاکید داشته است.