افکار -

آیت الله عباس کعبی در تشریح اخلاق سیاسی و سیاست ورزی مومنانه به چند اصل مهم و اساسی در اسلام و قانون اساسی اشاره کرد و گفت: خدا، وحی، عدل در خلقت و تشریع، امامت و نقش سازنده آن در تداوم نظام اسلامی و معاد و نقش تکاملی آن در زندگی فردی و اجتماعی اصولی بنیادی و پایه ای است که در اصل دوم قانون اساسی نیزآمده است.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه ارزش ها و باورها قاعدتا باید دارای نتیجه و خروجی مطلوبی باشد اظهارداشت: ما محصول نهایی این ارزش ها را رشد و شکوفایی شخصیت انسان بر پایه کرامت و بندگی خدا می دانیم.

کعبی همچنین به راه های تحقق و حصول این ارزش ها و باورهای پایه ای و بنیادی نیز اشاره کرد و ادامه داد: سیاست ورزی متدینانه، عمل به مجموعه احکام فقهی در عرصه اخلاق و ارزش های اسلامی، ترویج هنجارهای اخلاقی توسط حکومت یا نقش حکومت و نظام سیاسی در ایجاد و ترویج اخلاق محوری در همه امور از جمله راه های کسب باورهای دینی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وظیفه حکومت اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس اصل سوم قانون اساسی تصریح کرد: این اصل تاکید می کند که دولت اسلامی موظف است که در زمینه تحقق ارزش های اسلامی تلاش کند.

وی با بیان اینکه سیاست ورزی مومنانه باید در صحنه انتخابات، اقدامات کارگزاران حکومت و تعامل دولت و ملت وجود و نمود داشته باشد اضافه کرد: باید توجه داشت که دراین مسیر، خط قرمزهایی نیز وجود دارد که ایمان، تقوا و اخلاق هستند.

کعبی با بیان اینکه باید نگاه به قدرت نگاهی امانتی و ابزاری برای خدمت بیشتر باشد افزود: اگر قدرت بدون امانت داری اصالت پیدا کند قطعا پدیده ای ضداخلاقی خواهد بود همچنانکه امام خمینی(ره) نیز فرمودند " جمهوری اسلامی در دست همه ما امانت است ".

کعبی اظهارداشت: یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های دولت اسلامی هموار کردن مسیرهای تحقق اهداف بر اساس محور اخلاق است.

وی رقابت سیاسی بر اساس اخلاق محوری را نیز از نکات مهم در بحثاخلاق سیاسی دانست و گفت: باید نقدهای سیاسی نیز بر همین اساس شکل بگیرد.

کعبی با بیان اینکه باید بین نقد و تخریب مرزبندی شفافی وجود داشته باشد اضافه کرد: نقدی که بر اساس امر به معروف و نهی از منکر و به قصد اصلاح اوضاع باشد مطمئنا اثر گذار خواهد بود. چراکه در نقد اصولی گفتمان محوریت دارد اما در تخریب شخصیت افراد نشانه گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه رقابت سیاسی باید از تخریب، اهانت و دروغگویی درباره چهره فعالان سیاسی پرهیز کرد ادامه داد: به عنوان نمونه اینکه فضای عمومی جامعه به دادگاه تبدیل شود خلاف اخلاق است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام های سیاسی اشاره کرد و افزود: در اکثر نظام های سیاسی بر اساس آموزه های ماکیاولی هدف وسیله را توجیه می کند اما در نظام اسلامی سیاست ورزی باید مومنانه و متدینانه باشد.

کعبی به لزوم حرکت نظام و سیاستمداران در شرایط انتخابات در کشور بر اساس موازین اخلاقی اشاره و با بیان اینکه یکی از ویژگی های اخلاق در سیاست ورزی مطرح کردن برنامه ها است خاطرنشان کرد: باید سعی شود که به جای تخریب رقیب بر اساس ضوابط شرعی و تواصی به حق، تقوا، عدل و امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم.