افکار- وزیر پیشین کار در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره حوزه فعالیت خود گفت: امور اجتماعی، مقدار زیادی ناظر بر فعالیتهایی است که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است، به اضافه اقداماتی در حوزه بهداشت و درمان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و برخی حوزههای دیگر.

وی درباره حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز اظهار کرد: همیشه وقتی تهدید و سیاهنمایی دشمن زیاد میشود، مردم با هوشیاری و عزم راسخ وارد میدان میشوند و راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از باشکوهترین راهپیماییها بود.