افکار- حمید بقایی در حاشیه جلسه مروز هیات دولت در جمع خبرنگاران ۲۲بهمن را روز تاریخی و میراث فرهنگی خواند و گفت: به خاطر دارم در سال ۵۷ شور وشعفی میان مردم بود و شاهد همان شور و نشاط در بهمن ۹۱ بودیم و همان شور و شعف در میان مردم موج می زند.

بقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته شده است در سفر به مصر شما هنگام ورود از تیم اعزامی جدا و هنگام بازگشت به ایران به آنان پیوستید، آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: اینها حرفهای مفت است.