افکار

- حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در حاشیه مراسم ختم محمدکاظم مرعشی برادر همسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران درباره آرایش انتخاباتی در مورد حضور جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده گفت: اگر شرایط برای حضور جریان اصلاح‌طلب آماده باشد، شرکت می‌کنند.

وی در مورد احتمال کاندیداتوری آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز گفت: فکر نمیکنم آیتالله هاشمی رفسنجانی کاندیدا شود ولی اگر کاندیدا شود نعمت بزرگی برای کشور است.