افکار

- محمد هاشمی برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در مراسم درگذشت محمد کاظم مرعشی برادر همسر هاشمی رفسنجانی حضور یافته بود در جمع خبرنگاران در خصوص کاندیداتوری برادرش اظهار داشت: من اطلاعی ندارم.

وی افزود: موضوع مهم این است که از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای حضور در یازدهمین رقابت ریاست جمهوری دعوت می‌شود، خود این مسئله دارای پیام مهمی است و آن اینکه آقای هاشمی یک جریان اعتدال‌گرا و مدیر و مدبری است که جامعه از کمبود این مسئله یا از افراط گرایی رنج می‌برد.

هاشمی اضافه کرد: رویکرد جامعه به طرف آقای هاشمی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شده و می‌گویند ایشان باید بیاید و ایشان می‌تواند مسائل را حل کند؛ پیام درخواست مردم و گروه‌‌های سیاسی برای کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مهمتر از شرکت در انتخابات و مهمتر از اصل موضوع است.

برادر هاشمی رفسنجانی گفت: پیام دعوت مردم و گروههای سیاسی از آیتالله هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری مهمتر از اصل موضوع است.