افکار

- مجید متقی‌فر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه جبهه پایداری در همایش فردا نامزدی معرفی نمی‌کند، ‌اظهار داشت: عنوان همایش ما مشخص است و این همایش گفتمانی است نه انتخاباتی.

متقی‌فر با اشاره به عنوان همایش جبهه پایداری «سی‌وچهار سال پایداری در مقابل فتنه و انحراف» گفت: ما در این همایش به تبیین انحراف و فتنه خواهیم پرداخت.

به گزارش فارس آیتالله علمالهدی، حجتالاسلام آقاتهرانی و کامران باقری لنکرانی سخنرانان همایش فردا هستند.