افکار

- علی اکبر صالحی در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: دو نوع مذاکره داریم که نوع اول مذاکره فراگیر در موضوع روابط و از اختیارات خاص رهبری است وهر وقت مقام معظم رهبری تشخیص دهند مذاکرات فراگیر انجام می شود و زمان و شرایط را ایشان تشخیص می دهند.

وی اضافه کرد: نوع دیگری از مذاکرات موضوعی است که سابقه هم دارد و ما در موضوع افغانستان و عراق با آمریکایی ها مذاکره دو جانبه داشته ایم.

صالحی گفت: بحثی که الان مطرح است مذاکره و گفتگوی هسته ای است نه بحثروابط و مذاکرات، آمریکایی ها اظهار علاقه کرده اند اما مقام معظم رهبری نیز شرایط این گفتگو را تبیین کرده و گفته اند نمی شود از طرفی اسلحه به طرف ما بگیرید و از طرف دیگر بگویید می خواهیم گفتگو کنیم.

وی افزود: همان طور که رهبری گفتند اگر شرایط طبیعی گفتگوی موضوعی مهیا باشد این منعی ندارد، آقای رئیس جمهور نیز همین را گفت و بنده هم در مونیخ همین را گفتم که اگر برای ما ثابت شود گفتمان آمریکایی ها عوض می شود، صادق هستند و بحثفشار و گفتگو را پیش نمی کشند و گفتار آنها در عمل ترجمان شود آن وقت با نگاه مثبت به این پیشنهاد اقدام خواهیم کرد.

صالحی درباره حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز گفت: ۲۲ بهمن تجلی یک اراده ملت بزرگ است که می گویند استقلال سیاسی را ارزان بدست نیاوردیم که ارزان از دست بدهیم.

وی افزود: فکر می کردم شاید شرایط اقتصادی موجب شود امسال استقبال مانند سالهای گذشته نباشد اما امسال پرشورتر از سالهای گذشته بود و نشان داد که مردم چقدر بیدار و هوشیار هستند، مشکلات را می بینند اما خوب تجزیه و تحلیل می کنند و هر چیزی را در جای خود قرار می دهند.

وزیر امور خارجه گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در اعمال سیاست خارجی ما بسیار موثر است و طرف مقابل متوجه می شود که دولت از پشتوانه ۷۵ میلیونی برخوردار و برآمده از مردم است.