افکار

- مرکز روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور، دریافت هرگونه پیامی از سوی رییس‌جمهور یمن را تکذیب کرد.

مرکز روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور اعلام کرد: «خبر " ارسال پیام رییس‌جمهور یمن برای رییس جمهوری اسلامی ایران "، در حالی به صورت گسترده از سوی نشریات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منتشر شده است که از اساس کذب و بی‌اساس می‌باشد.»

در این خبر آمده است: مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله دریافت هرگونه پیامی از سوی رییسجمهور یمن را تکذیب مینماید.