افکار

- دکتر «علی اصغر سلطانیه» نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مذاکرات امروز ایران و آژانس گفت: مذاکرات تخصصی فشرده با تیم ۸ نفره آژانس به سرپرستی معاون مدیرکل در امور پادمان پیرامون مدالیته و چارچوبی برای حل و فصل موضوعات مربوط به ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران، در روز جاری در تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: ضمن رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته مقرر شد پیرامون پیشنهادهای جدیدی که در این جلسه ارائه گردید، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه نمایند.

«‏هرمان‏ ‏ناکار‏تس» معاون‏ ‏یوکیا‏ ‏آمانو به همراه هیئت ‏فنی‏ ‏و‏ ‏کارشناسی‏ ‏آژانس‏ ‏بین‏‌المللی‏ ‏انرژی‏ ‏اتمی‏ ‏بامداد امروز(چهارشنبه) وارد‏ ‏تهران‏ ‏شد تا در هشتمین دور مذاکرات در خصوص نقاط اختلاف بر سر تنظیم و تصویب مدالیته جامع با هیئت ایرانی به بحثو گفت‌وگو بنشیند.

این دور از مذاکرات مانند ۲ دور پیش در محل‏ ‏سازمان‏ ‏انرژی‏ ‏اتمی ایران آغاز شد.

علی‏اصغر‏ ‏سلطانیه‏ ‏نماینده‏ ‏دائم‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏آژانس‏ ‏بین‏المللی‏ ‏انرژی‏ ‏اتمی‏ ‏در این مذاکرات ریاست‏ ‏هیئت‏ ‏ایرانی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دارد.