افکار

- عباس عبدی در پاسخ به سوال یکی از خوانندگان نشریه زنجیره ای آسمان مبنی بر اینکه «آیا وقت آن نرسیده اشتباهات گذشته آقای هاشمی را فراموش کنیم و برای خروج از بن بست موجود از ظرفیت های ایشان استفاده کنیم؟» نوشت: نظر جناب عالی کاملا درست است. بحثفراموشی هم نیست.

ما قرار نیست درگذشته زندگی کنیم، باید به مواضع امروز خود و دیگران نگاه کنیم. آقای هاشمی رفسنجانی هم در ۴ سال گذشته مواضع دقیق و حساب شده ای داشته اند(به جز چند ماه اخیر) و از هر موضع خوب باید حمایت کرد ولی این دلیل نمی شود که برای توجیه موضع امروز خود را تأیید یا رد کسی تاریخ را قلب نماییم.

وی این را هم گفته که «در سال ۸۴ هم همه اصلاح طلبان با تمام توان از آقای هاشمی حمایت کردند. ظرفیت بیش از آنچه که در دور دوم رأی آوردند وجود نداشت البته بخشی از آن رأی هم در ضدیت با رقیب ایشان بود والا این ظرفیت از این هم کمتر بود».

هاشمی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و در مقابل حدود ۱۸میلیون رأی احمدی نژاد حدود ۹ میلیون رأی کسب کرد.

عبدی در ادامه با بیان اینکه «آمدن هاشمی کاملا منتفی است»، به موضوع مسئولیت ناپذیر خاتمی پرداخت و گفت: متأسفانه سران اصلاحات و به طور مشخص آقای خاتمی مسئولیت پذیری مناسب با شرایط را ندارند، نه این بار را زمین می گذارند و نه آن را درست و حسابی برمی دارند. این پیام را باید به ایشان منتقل کرد تا حس مسئولیت پذیری را تحریک کند.

عبدي در دوره اصلاحات خواستار عبور از خاتمي شده بود.