افکار

- مجتبی اکبری با اشاره به حال و هوای تشکلهای دانشجویی در زمان ریاست جاسبی در دانشگاه آزاد، اظهار داشت: شرایط سخت و پر دست انداز بود، چون هنوز تشکیلات دانشجویی در دانشگاه آزاد اصلاً وجود نداشت و نهادینه نشده بود؛ مدیر وقت دانشگاه دوست داشت این موارد مدام در جهت اهدافش باشد.

وی گفت: هر زمان که از مسئولان وقت سوالی داشتیم، با کم مهری و بی توجهی مواجه می شدیم و متاسفانه تمام این موارد همزمان شده بود با فضایی خارج از دانشگاه آزاد به نام اصلاح طلبی که این فضا هم نتوانست در سالهای ۷۶،۷۷ و ۷۸ به ما کمکی کند و هیچ بستری برای فعالیت تشکلهای دانشجویی در این دانشگاه فراهم نشد.

خوش آمدگویی جاسبی به تشکلهای دانشجویی

مدیر کل تشکلهای دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه مقاومت و مطالبه گری دانشجویان این دانشگاه در ۷۹ نتیجه داد، گفت: سال ۸۷ وقتی تشکیلات ما در وزارت کشور ثبت شد، جاسبی ما را صدا زد و گفت که به " کشتی طوفان زده دانشگاه آزاد خوش آمدید "؛ وقتی علت را جویا شدیم، جاسبی گفت: " احمدی نژاد به دانشگاه آزاد انتقاد دارد و شما دانشجویان بیایید و دفاع کنید ".

اکبری افزود: ما گفتیم از عملکرد جاسبی که نمی شود دفاع کرد، به هر حال وقتی شخصی ۲۵ سال مدیریت یک مجموعه دانشگاهی را بر عهده داشته، باید برای تمام شبهاتی که ایجاد شده، پاسخی داشته باشد.


تاثیرات احمدی نژاد بر تغییرات دانشگاه آزاد

وی در ادامه با اشاره به تاثیرات احمدی نژاد بر آزاد شدن فعالیت تشکلهای دانشجویی در این دانشگاه، تصریح کرد: احساس نمی کنم احمدی نژاد سبب تغییرات داخل دانشگاه آزاد شده باشد گر چه این تغییرات را تسریع کرد اما سبب نبود؛ سبب این تغییرات، محیطی بود که در خارج و داخل دانشگاه آزاد ایجاد شد. جاسبی هم در این زمینه اشتباهاتی داشت که البته این اشتباهات در مدیریت طبیعی است اما اطرفیان ریاست پیشین دانشگاه، اشتباهاتش را تشدید می کردند و مشاوره های نامناسب به وی می دادند.

به گفته مدیرکل تشکلهای دانشگاه آزاد، از نظر ما تشکلها باید مستقل و نباید ابزار دست رئیس دانشگاه باشند اما ما آن زمان این فضا را نداشتیم.

فضاسازی مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد

اکبری در پاسخ به این پرسش مهر که در زمان ریاست جاسبی، رگه هایی از ساماندهی تشکیلات برای فعالیت بیشتر هاشمی رفسنجانی مشاهده می شد یا نه، تصریح کرد: هاشمی یک شخصیت کشوری و کسی است که برای انقلاب هم زحمت کشیده است، شاید خودش نمی خواست ولی کسانی بودند که قطعاً به این قبیل مسائل آگاهانه یا نیمه آگاهانه دست می زدند.

امکانات دانشگاه آزاد صرف آقای هاشمی هم نمی شود

وی گفت: ولی امروز می گویم خود آقای هاشمی رفسنجانی راضی نخواهد بود که پول یک دانشجوی دانشگاه آزاد که با زحمت شهریه پرداخت می کند، خرج جریانی یا ستاد انتخاباتی در داخل دانشگاه شود.

مدیر کل تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی درباره اقدامات مهدی هاشمی در راستای حمایت از پدرش، اظهار داشت: مهدی هاشمی نباید دانشگاه آزاد، اینقدر فضا را در این زمینه باز می کرد و ای کاش جاسبی این فضا را بیشتر مدیریت می کرد و قطعاً می گویم که مهدی هاشمی قصد داشت برای پدرش در دانشگاه آزاد فضاسازی کند.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر هاشمی هم کاندید شود یک ریال از امکانات دانشگاه آزاد در جهت حمایت از وی صرف نخواهد شد.