افکار گروه سیاسی:

مشاور سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی در گفت و گویی می گوید که مدتهاست می خواهم این تلاش را داشته باشم که ادبیات توهم توطئه را از جریان روشنفکری دور کنم.

علی ربیعی که در همان دوران مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز بود در این گفت و گو که اعتماد منتشر کرده است انقلابیون اصیل را بی دفاع و مظلوم می نامد.

بخش هایی از این گفت و گو را می خوانید:

*بعضی از دوستان ما هم این گونه می گویند که عده یی آمدند تا از انقلابیون و انقلاب به اسم انقلابی بودن انتقام بگیرند. من نمی خواهم چنین نگاهی داشته باشم چرا که اگر اینچنین وارد آسیب شناسی شویم به خطا می رویم.

*ما هم توطئه آمیز به همه چیز نگاه می کنیم. خیلی ها این نوع نگاه را دارند. بحثهایی که درباره برخی افراد زنده در قم مطرح می شود که اینها سابقه انقلابی گری ندارند و آمده اند و امروز به دنبال انتقام گیری از امام هستند، چنین آبشخوری دارد. به نظرم اگر انقلاب را به صورت یک روند طبیعی بررسی کنیم تا اینکه فکر کنیم یک حرکت زیرزمینی پنهانی است کار درست تری است. مدت هاست که می خواهم این تلاش را داشته باشم که ادبیات توهم توطئه ای را از جریان روشنفکری دور کنم. اینکه یک جریان نشسته و با اشکال و عناصر خود مانند کودتا و توطئه ها دنیا را مدیریت می کند باید دور کنیم.

*از منظر سیاسی یک عده یی دارند این بحثرا مطرح می کنند که انقلاب یک پدیده غیرمفید، برهم زننده نظم رو به جلوی اجتماعی و برگشت به وضعیت پیشین سیاسی است. این جریان از منظر سیاسی به نوعی به دنبال ابتر و غیر عقلانی نشان دادن جریان انقلاب است.

*احساس می کنم که به نوعی می خواهند بین آرمان های امام و برخی افراد، زاویه سازی کنند. اینها می خواهند بگویند که اصلا خود امام این گونه بوده که اینها خشک و رادیکالی رفتار می کنند. دقیقا این رفتار در شبکه من و تو و برخی دیگر از رسانه های آن ور آبی به وضوح دیده می شود.

*این نسل(نسل انقلابیون اصیل) یک نسل بی دفاع رها شده است. نسلی که با بسیاری از نابسامانی هایی که در این چند سال پدیدار شده و اذهان پرسوالی که جوابی برای شبهات خود نمی بیند، تنها مانده است. در فضای پرتنش و زیست در بحران است که فرح دیبا هم می تواند مصدقی شود و حتی به طور خیلی مزاح گونه یی مانند خیلی ها در ایران سخن بگوید و با چهره یی در ظاهر عالمانه و با معلومات پنهانی و در حقیقت تهی از انقلاب اسلامی سخن بگوید و این پدیده اسلامی - ایرانی را یک توطئه بین المللی علیه شاه بنامد. متاسفانه این اتفاق در حال رخ دادن است و تمرکزی هم در این زمینه از سوی جریان های داخلی وجود ندارد.

*من روزی به دوستی گفته ام که من کروات نزده ام اما ضد کروات هم نیستم. ما وادار کرده ایم که افراد این طور باید حرف بزنند. یکی از مشکلات ما بعد از انقلاب این بود که باید آدم متوسط را هم تعریف می کردیم. مثلا ما همیشه چمران را تعریف کرده ایم، اما آدمی که بخواهد پستی بگیرد باید خودش را شکل چمران کند در حالی که واقعا چمران نیست و اعتقادی به هویت فکری چمران ندارد، اما ادای چمران و هیبت ظاهری چمران و کلام چمران را به استعاره می گیرد تا آن پست را ازآن خودش کند.

اين اتفاقات مي افتد و لذا اين افراد براي اينكه خود را اثبات كنند ديگران را نفي مي كنند. در چنين فضايي است كه همه عليه انقلاب دست به دست هم مي دهند و انقلابيون و افرادي كه صادقانه با انقلاب هستند، كوچك مي شوند. خارجي ها يك نوع انتقام از انقلاب مي گيرند و انقلابي نماها از يك سوي ديگر با رفتار فريبنده تيشه به ريشه انقلاب مي زنند و انقلابيون اصيل روز به روز با اين رفتارها از دايره خارج مي شوند و اگر انتقادي بكنند از سوي اين جريان ها متهم مي شوند.