افکار

- روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، امروز دوشنبه(۳۰/۱۲ / ۹۱) تیتر یک خود را به سخنان دیروز احمدی‌نژاد اختصاص داد.

روزنامه مذکور به گونه‌ای صحبت‌های دیروز احمدی‌نژاد را انعکاس داده که گویی خبری «مهم» و «تازه» برای مخاطبان خود دارد! این در حالی است که زمان دقیق تنفیذ رئیس جمهور از پیش تعیین شده است.

محمود احمدی‌نژاد صبح دیروز(یکشنبه) ‌در نشست استانداران سراسر کشور در ساختمان وزارت کشور، گفت: توان دولت در تحمل فشارها و بدخواهی ها زیاد است و این دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت ۹ صبح ۱۲ مرداد سال ۹۲ که برای تنفیذ ریاست جمهوری جدید برویم همانند ساعت ۱۰ صبح روزی که حکم بنده تنفیذ شد، کار خواهد کرد؛ چرا که این خدمتگزاری فرصت مناسبی است که نباید اجازه دهیم از دست برود.