افکار

- رضا تقی پور از مرداد ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱ سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و اکنون مشاور رئیس‌جمهور در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تقی‌پور پس از برکناری از وزارت با مفصل خواندن علت برکناری خود از پرداختن به آن در شرایط فعلی خودداری نمود.

او مدرک دکترای علوم پیشرفتهٔ مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه مشترک با سازمان مدیریت است همچنین کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران را نیز دارا می‌باشد.

اما بنا بر اطلاعات رسیده به خبرنگار" دی نیوز "، جریانی در طول ماه های آخر حضور ایشان در قامت وزیر، اقدام به فشار به وزیر برای شنود و همچنین ارائه پرینت ریز مکالمات بعضی افراد در یک نهاد خاص نموده اند.
افرادی که انتساب به جریان انحرافی داشته با فشار مضاعف به تقی پور خواهان گرفتن ریز مکالمات و فایل صحبت های افرادی شدند که بعضا ضربات سهمگینی به جریان انحرافی وارد کرده اند که بعد از مقاومت وزیر، اقدام به عزل وزیر نمودند.
این افراد به این دلیل هدف جریان انحرافی قرار گرفته و مهم می نمودند که لطمات جبران ناپذیری در حیطه اقتصادی و امنیتی به جریان انحرافی وارد کرده اند.
حیطه و سازمان فعالیت افراد موثر ضد جریان انحرافی در پیش " دی نیوز " محفوظ می باشد.