افکار- غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران گفت: محمد حسن نامیکه هم اکنون سرپرست کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است از سوی رییسجمهور به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی شد.