افکار- میز انتخابات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل که به منظور تاثیرگزاری در فضای انتخابات تشکیل شده است در پی دیدارهای انتخاباتی خود امروز با احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی دیدار میکند.

گفتنی است، سلسله جلسات این میز تا کنون با مصطفی کواکبیان، محمد دهقان، صادق محصولی، حسن روحانی، مجتبی ثمره هاشمی، کامران باقری لنکرانی و علیرضا زاکانی برگزار شده است و عصر امروز جلسه دیگر این میز با احمد توکلی برگزار خواهد شد.