افکار- محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران فروردین ماه سال آینده برای شرکت در مراسم جشن جهانی نوروز عازم ترکمنستان می شود.

در این مراسم علاوه رییس جمهوری اسلامی ایران، «حامد کرزای» رییس جمهور افغانستان، «قربان بردی محمد اف» رییس جمهور ترکمنستان و «امامعلی رحمانف» رییس جمهور تاجیکستان نیز حضور خواهند داشت.

نخستین دوره «جشن جهانی نوروز» در روز ۷ فروردین ۱۳۸۹ در تهران برگزار شد. در این جشن، رئیسان‌جمهور ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق؛ وزیر امور خارجهٔ جمهوری آذربایجان و معاون نخست‌وزیر ترکیه حضور داشتند. علاوه بر این سفیران کشورهای صاحب نوروز نیز در این همایش شرکت کردند.

دومین دورهٔ این جشن نیز در سعد آباد تهران انجام شد؛ در این نشست مقر دبیرخانهٔ نوروز در تهران تشکیل شد و قرار شد سند جشن جهانی نوروز تا افتتاحیهٔ دورهٔ بعد آماده شود.

در این جشن رئیسان جمهور ایران، تاجیکستان، عراق، افغانستان، ارمنستان و ترکمنستان، معاون اول، رییس دفتر و مشاور ارشد رییس جمهور ایران، رییس مجلس پاکستان، معاون رییس جمهور زنگبار، معاونین نخست وزیران ترکیه و آذربایجان، وزرای خارجه لبنان و عمان، وزیر بهداشت، رفاه و خانواده هند، وزیر فرهنگ قرقیزستان، معاون رییس مجلس قزاقستان، دبیرکل سازمان اکو و سفریران ازبکستان و سنگاپور حضور داشتند.