افکار -

احمد توکلی همچنین درباره احتمال حمایت خود از ائتلاف ۱ + ۲ اظهار کرد: صبر خواهم کرد تا ببینم به چه نحو و با چه کسانی خواهند آمد و در این مورد عجله نخواهم نکرد.

وی درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نیز گفت: اصلاح‌طلبان اگر باهم ائتلاف کنند رقیبان سرسختی برای اصول‌گرایان خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اعتقاد به اینکه تاخیر در ارائه بودجه با موضوع هدفمندی یارانهها بیارتباط نیست ابراز عقیده کرد: دولت قطعا کار بیهدف انجام نمیدهد؛ آنچه نتیجه تاخیر در ارائه بودجه است، عاجز شدن مجلس از رسیدگی درست است.