افکار

- عبداله نوری به ملاقات همسر کروبی رفته بود، گفته است: بدون شک اینکه منتقدان مسالمت جو و قانون مدار بتوانند بدون واهمه و نگرانی حرف و عقاید خودشان را مطرح کنند و مجبور به سکوت نشوند، در بلندمدت بیش از همه به سود نظام و البته کشور خواهد بود. وقتی با سران و سردمداران شرق و غرب می توان مذاکره و تعامل نمود، آیا نمی توان همین شیوه مذاکره و تعامل را، با نیروهای منتقد و دلسوز نیز در پیش گرفت؟»
وی افزود: اگر با احترام به عقاید و اندیشه های گوناگون از همه نیروها در جهت مصالح و منافع ملی استفاده می شد به نتایج بهتری می رسیدیم تا اینکه بسیاری از نیروها و مدیران و فعالان عرصه های گوناگون، به دلیل داشتن نظراتی متفاوت با نظرات بخشی از جریان حاکم، با استفاده از سیاست های حذفی و در خیلی از موارد همراه با انگ زدن های غیراخلاقی در رسانه ها، به حاشیه رانده و یا به حصر و زندان افکنده شوند.
وی این را هم گفته که «زمانی که از یک سو موج فزاینده تحریم ها کشور را تهدید می کند و از سوی دیگر برخی از مخالفان خارج نشین همسو با گروهی از سیاستمداران و عوامل کشورهای بیگانه، آشکارا از براندازی جمهوری اسلامی و یا حتی تجزیه کشور سخن می گویند آیا نباید باعثهشدار به جریان حاکم باشد و آیا حاکمیت برای تقویت منافع ملی و کاهش خطر بدخواهان و خشونت طلبان نباید درصدد استفاده از تمامی نیروهای دوستدار و دلسوز کشور باشد؟ در چنین وضعیتی دوراندیشی و احتیاط اقتضا می کند که فضا برای طرح خواسته ها و مطالبات و شنیده شدن صدای منتقدان در داخل باز شود تا بهانه از دست نیروهای برانداز گرفته شود.»
وی می گوید به بن بست رساندن خط اصلاح طلبی راه را برای براندازان هموار می کند. او همچنین ادعا کرد که بسیاری از زندانیان فتنه سال ۸۸ «در همه حال مدافع جمهوری اسلامی هستند.»
این اظهارات در حالی است که بسیاری از روزنامه نگاران و سیاست بازان فراری مدعی اصلاح طلبی، هم اکنون علناً با گروهک های برانداز ضد انقلاب همکاری می کنند و هماهنگی های مرتب با این محافل و دولت های خارجی دارند که آخرین آن ملاقات رجب مزروعی و اردشیر ارجمند با برخی مقامات اروپایی و درخواست فشار به جمهوری اسلامی بود. برخی همکاران روزنامه عبداله نوری در دوره اصلاحات(خرداد) از جمله این عناصر ساختارشکن و برانداز به شمار می روند که زیر چتر حمایتی او گردهم آمده بودند.
نوری توضیح نمی دهد با چه رویی فتنه گران آشوب طلب را «مسالمت جو، قانون مدار، منتقد دلسوز و در همه حال مدافع جمهوری اسلامی» معرفی می کند حال آن که همان ها به انواع قانون شکنی ها، خشونت طلبی، جنایت و معارضه با جمهوری اسلامی تن دادند؟ باید پرسید به وقت فراهم شدن فرصت خیانت شماها چه تفاوتی با گروهک های قدیمی تر نفاق که اکنون مجاب شده اند، دارید در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی از فتنه گران سبز به عنوان سرمایه بزرگ اسرائیل و پیاده نظام جنگ نیابتی این رژیم یاد کردند؟
عبداله نوري از جمله در دوره وزارت خود از گروهك نهضت آزادي جانبداري كرد؛ جريان التقاطي منافقي كه به تعبير حضرت امام(ره) اگر سر كار مي ماندند سيلي اي به اسلام و انقلاب مي زدند كه تا قرن ها سر بلند نمي كرد. و باز به تصريح حضرت امام، منافقين از كفار بدترند.