افکار

- مقام معظم رهبری طی سخنرانی در دیدار دانش آموزان و دانشجویان فرمودند: ممکن است دو مسئول با همدیگر اختلافاف نظر داشته باشند، اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهاى گوناگون، به اختلاف علنى، به گریبانگیرى، به مچگیرى در مقابل چشم مردم منتهى شود؛ چون آن اختلافات آنقدر اهمیت ندارد.

یک وقت یک چیزهاى مهمى است، خب مردم باید مطلع شوند؛ اما این اختلافاتى که انسان مى‌بیند بین این حضرات هست، چیزهائى نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهاى گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوى چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم؛ که اهمیتى هم ندارد.

اختلافات را نباید علنى کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختلاف تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات، هر کسى احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده است.

اما متاسفانه کدام یک از مسئولین و سران قوا اختلافات را علنی نکرده اند؟ چرا مسئولین در عمل به فرمایشتات مقام معظم رهبری گوش نمی‌دهند؟!

چندی پیش که اتفاق نامبارکی در مجلس اتفاق افتاد، باعثسلب اعتماد مردم از طرفین شد یعنی طرفین دعوا چه قوه مجریه و چه قوه مقننه دیروز در پیش‌گاه مردم شرمنده شدند و حتی دل مقام معظم رهبری را ناراحت کردند و این هنر نمایی! مسئولین سوژه رسانه های غربی و باعثشادی دشمنان هم نظام شد.

با توجه با فشارهای اقتصادی که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و فشارهای خارجی که کشور را تهدید می‌کند، شرط عقل این‌ است که مسئولان توانی که دارند صرف حل کردن مشکلات جدی مردم کنند، زیرا در حال حاضر مردم از مشکلات مالی و اقتصاد در حال دست و پا زدن هستند.

اما از همه این اتفاقات فاجعه انگیز تر روحیه عذرخواهی از مردم است که متاسفانه در بین مسئولین کشور بسیار ضعیف می باشد. بعد از اتفاق روز یکشنبه سیاه مجلس انتظار می رفت نماینده های مجلس و مسئولین دولتی بابت دعوای های شخصی خود از مردم و مقام معظم رهبری درکمترین فرصت عذر خواهی کنند اما متاسفانه به غیر از عذرخواهی سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس که سخنان وی نیز مورد شیطنت برخی از رسانه ها و مسئولین قرارگرفت، قبل از سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم تبریز این اتفاق نیافتاد.

مسئولین باید عمل به هنگام را از مردم بیاموزند همچون حضور پرشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال که باعثیاس دشمنان شد بنابراین از مسئولین ولایتمدار و ارزشی بصریتی بیش از این انتظار می رفت.

مدتی است که مسئولان در رویارویی با قصور و خطای خود به جای عذرخواهی و پذیرش خطا، شیوه ای جدید و نامعمول را سرلوحه کار خود قرار داده اند و با سرپوش گذاشتن بر اشتباهتشان کوتاهی خود را به گردن رسانه های دشمن می اندازند.

به هر حال اميدواريم دیگر چنین مسائلی مانند یکشنبه سیاه مجلس در کشور اتفاق نیافتد و مسئولین با وحدت مشکلات اقتصای جامعه را حل و فصل کنند.