افکار

- محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس، در زمان قرائت دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس گفت که به دلیل پس گرفتن سوال غلامرضا کاتب، کاظم جلیلی عبدالرحمن رستمیان و علیرضا خسروی از وزیرکشور طرح سوال در مجلس منتفی می‌شود.


یکی از موارد کاری امروز مجلس ادامه بررسی ایرادات شواری نگهبان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست است.


بررسی ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه عضویت ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه، لایحه حمایت از خانواده و طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نیز امروز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.


از دیگر موارد کاری مجلس بررسی دلایل رد طرح اصلاح ماده ۱۰۹ آئین نامه داخلی مجلس، طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر و رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگی، موضوع قانون بودجه سال‌های ۸۹ و ۹۰ است.


بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح آئین دادرسی دائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در مورد فضای کسبو کار- شورای گفتوگو نیز در دستور امروز مجلس قرار گرفت.