افکار

- یک ماه پیش هنگامی که نامزدی محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات جدی شد طیفی از روزنامه های زنجیره ای داخلی و سایت های اینترنتی فتنه سبز در خارج ضمن حمله به عارف، او را «اصلاح طلب بدلی» و «کسی که از سوی نهادهای امنیتی برای نامزدی تحریک شده» معرفی کردند. مضمون سخنان آن زمان عارف این بود که «اگر حضور من تنها ده درصد در حضور پرشکوه مردم تأثیرگذار باشد، در انتخابات شرکت خواهم کرد» و «من قانونمدارم و نمی شود شرط بگذارم که مثلاً زندانیان آزاد شوند».


وی در عین حال اخیراً در دیدار با «اعضای دفتر سیاسی حزب وحدت و همکاری ملی»، خبر دو روز پیش سایت ها به نقل از وی مبنی بر اینکه «هاشمی و خاتمی نباید کاندیدا شوند و باید رئیس جمهور ساز باشند، بنده به نفع هیچ کس کنار نمی روم» را رد کرد وگفت: برداشت برخی سایت های خبری درباره موضع گیری اخیرم نسبت به کاندیداتوری آقایان هاشمی و خاتمی اشتباه بود من اگر چه معتقدم این آقایان بهتر است به عنوان شخصیت هایی که می توانند رئیس جمهور ساز باشند ایفای نقش کنند ولی همانگونه که بارها اعلام کردم به اجماع اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی تمکین می کنم و موضع گیری اخیرم هیچگونه منافاتی با نظرات قبلی ام نداشته است.

هم اکنون روزنامه بهار مشخصاً به انجام تبلیغات ویژه برای عارف می پردازد و اخیراً نیز مصاحبه ای دو صفحه ای با گرایش مثبت از وی منتشر کرد.


در همین حال سیدحسن رسولی عضو بنیاد باران اعلام کرد عارف در صورت نامزدی خاتمی یا هاشمی در صف کاندیداها نخواهد بود.


رسولي در پاسخ به اين سؤال مهر كه در صورت فراهم شدن شرايط اين تحليل وجود دارد كه اصلاح طلبان ابتدا به دنبال كانديداتوري سيدمحمد خاتمي هستند، در عين حال بخشي از اصلاح طلبان براي معرفي آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان كانديداي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده ابراز تمايل كرده اند، گفت: اگر فضا فضاي مطلوب جامعه اصلاح طلب كشور براي حضور در انتخابات رياست جمهوري باشد، طبيعتاً گزينه مطلوب، معرفي كانديداي حداكثري اصلاح طلبان يعني آقاي خاتمي خواهد بود