افکار

- معاون رییس‌جمهور قراقستان در زمینه خدمات ارتباطات مرکزی روز دوشنبه گفت: مراکز خبری باز می‌شوند و کنفرانس‌هایی در هتل بین‌المللی در آلماتی برگزار می‌شود. در طول مذاکرات، نمایندگان رسمی به طور متناوب جلسات پرسش و پاسخ برای پوشش رسانه‌ها برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ترند، وی افزود که بیش از ۱۵۰ نماینده رسانه‌ها قرار است مذاکرات ایران و گروه ۱ + ۵ را پوشش دهند.

دور بعدی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان) قرار است در تاریخ ۲۶ فوریه در آلماتی، یکی از شهرهای قزاقستان برگزار شود.