افکار

- ابوالقاسم رئوفیان رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی با اشاره به مصوبات جلسه صبح امروز این جبهه اظهار داشت: در این جلسه پاسخ نامه‌های نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری را دریافت کردیم و آقایان ولایتی و پورمحمدی برای دیدار اعلام آمادگی کردند که از این رو احتمالاً هفته آینده شورای عالی جبهه ایستادگی با آنها دیدار می‌کند.

** دیدار با سه تن از مراجع قم

وی افزود: همچنین قرار شد با سه نفر از مراجع بزرگوار قم دیدار کنیم و این دیدارها به‌زودی صورت می‌گیرد.

رئوفیان درباره دیدار با جبهه پیروان نیز از اعلام آمادگی این جبهه برای دیدار خبر داد.