افکار- نادر قاضی پور نماینده ارومیه در تذکری با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، گفت: بودجه کشور پول توجیبی رئیس جمهور نیست و بیت المال است. از این رو باید در زمان قانونی این لایحه به مجلس ارائه شود.

وی گفت: بهتر بود آقای رئیس جمهور به جای معرفی وزیر بهداشت، لایحه بودجه را ارائه می داد.
نماینده مردم ارومیه افزود: مردم از ما سوال می کنند که بودجه سال ۹۲ به چه شکلی است و ما پاسخی برای آنها نداریم.