افکار

- درپی تذکر یکی از نمایندگان تهران نسبت به حذف بخشی از صحبت های مطرح شده در جلسه روز استیضاح وزیر کار در مشروح مذاکرات مجلس، رئیس مجلس دستور داد این موضوع پیگیری و اصلاح شود.

مهدی کوچک زاده در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در تذکری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: من برای اینکه اثبات کنم نمایندگان تهران از سایر نمایندگان نماینده تر نیستند و چون شما را در مجلس فصل الخطاب می دانم تذکرم را به آخر وقت موکول می کنم، اما لاریجانی از کوچک زاده خواست تا تذکرش را بیان کند.

بر همین اساس کوچک زاده به استناد ماده ۱۰۶ آیین نامه مبنی بر سوگند هیات رئیسه برای رعایت آیین نامه داخلی مجلس، گفت: مذاکرات هر جلسه باید همراه مصوبات ضبط و ثبت شود و حداکثر ۴۸ ساعت بعد از آن، بین نمایندگان توزیع شود و صورت جلسه نیز باید به امضای رئیس یا نایب رئیس جلسه برسد.

نماینده تهران گفت: اما آنچه در انتشارات مجلس تحت عنوان مشروح مذاکرات مجلس در جلسه شصت و چهارم که نمی خواهم بگویم چه بوده است و نمی خواهم وارد جزئیات تلخ آن شوم، به عنوان متن مذاکره منتشر شده به جای آنکه چهل و هشت ساعت بعد به دست نمایندگان برسد، ۱۵ روز بعد به دست نمایندگان رسید.

اشاره کوچک زاده به مذاکرات روز استیضاح وزیر کار در مجلس است.

کوچک زاده ادامه داد: در متن منتشر شده مذاکرات، موارد متعددی آمده که در صورت تطبیق آن با صدا و فیلم جلسه متوجه می شویم که این موارد از تریبون مجلس گفته نشده و مشروح مذاکرات مجلس، حرف های نمایندگان از تریبون است، اینکه حرف های نماینده ای از پشت تریبون بیان نشده و در مشروح مذاکرات آمده خلاف آیین نامه است.

وی گفت: در این صورت می توان گفت که چرا حرف های آقای الف که فریاد کشیده در مشروح مذاکرات آمده اما فریادهای آقای ب نیامده است.

کوچک زاده خاطر نشان کرد: حاضرم در هر کمیته ای در این مورد توضیح دهم. بهتر است ما و شما بنشینیم و فیلم جلسه را ببینیم و با مشروح مذاکرات انطباق دهیم.

وی گفت: مشروح مذاکرات سند کشور است و نباید هیچ موردی از آن حذف شود.

کوچک زاده خطاب به لاریجانی گفت: نمی دانم شما یا آقای ابوترابی کدامیک مسئول هستید تا پای مشروح مذاکرات را امضا کنید. اما باید بدانید که اتفاقی که افتاده خلاف آیین نامه و سوگندی است که شما یاد کرده اید.

لاریجانی خطاب به کوچک زاده گفت: هیچ موردی نباید در مشروح مذاکرات حذف شود.

وی از محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس خواست: این تذکر و موارد مطرح شده از سوی کوچک زاده را پیگیری کند تا اگر موردی حذف شده در مشروح مذاکرات قید شود.

فرهنگی عضو هیات رئیسه نیز از کوچک زاده خواست مستندات و مواردی که حذف شده به هیات رئیسه ارائه کند.