افکار

- سردار احمد وحیدی وزیر دفاع، در دومین همایش سیستم‌های فناورانه راداری که در دانشگاه جامع امام حسین برگزار شد، با بیان اینکه ما در طول سالهای گذشته شاهد یک جهش در حوزه رادارها بودیم گفت: امروز ما در حوزه‌های مختلف راداری دستاوردهای زیادی داریم، رادارهایی با برد ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر تولید شده و رادارهای با برد ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر نیز در دست ساخت است.

وحیدی افزود: امروز همچنین بخش‌هایی از رادارهای برای کشف ماهواره‌ها در حال انجام است که این سامانه از الگوی آرایه سازی پیروی می‌کند.

وحیدی همچنین اظهار داشت در ماه‌های آینده دستاوردهای جدید دفاعی کشورمان در حوزه‌های راداری، شناوری، شناورهای پرنده و زیر دریایی رونمایی خواهد شد.

مشروح سخنان وزیر دفاع متعاقبا منتشر میشود.