افکار

- محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در خصوص برنامه حزب موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، گفت که موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری به یک ائتلاف بزرگ می‌اندیشد که تمامی تشکل های اصولگرا در آن حضور داشته باشند، بنابراین ما هر نوع ائتلافی که به آن ائتلاف بزرگ کمک کند و ساز مخالفت با آن ائتلاف بزرگ اصولگرایان را نزد، خوشبین هستیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید کرد که اگر ائتلاف‌های مقطعی یک مانع‌ای برای ائتلاف بزرگ اصولگرایان باشد، طبیعتا ما نظر موافق نسبت به آن نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که نظرتان راجع به ائتلاف سه گانه چیست، که در جواب گفت که اعضای ائتلاف خودشان اعلام کرده‌اند که آمادگی دارند در یک ائتلاف بزرگ شرکت کنند، اگر بر این نظر باشند به طور طبیعی ما معتقدیم که در چارچوب ائتلاف بزرگ اصولگرایان، ائتلاف سه گانه می‌تواند مفید باشد.
حبیبی در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف موتلفه آمادگی پیوستن به ائتلاف سه گانه را دارد، تاکید کرد که قرار نیست که کسی به ائتلاف سه گانه بپیوندند؛ بنده عرض کردم که ما به یک ائتلاف بزرگ می‌اندیشیم که همه اصولگرایان در آن ائتلاف حضور داشته باشند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این پرسش که شاید در عالم واقع افکاری که به آن می‌اندیشید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل نشود، گفت که حزب موتلفه سیاست‌اش این است که با جبهه پیروان خط امام و رهبری نامزدی مشترک داشته باشد و این نامزد مشترک را نیز به روحانیت معرفی کنیم و از این جهت ما فقط مسیر ائتلاف بزرگ را در این شیوه صحیح می‌دانیم؛ امیدواریم که آن ائتلاف سه گانه نیز به ائتلافی که روحانیت محور اصلی آن است بپیوندد.

وی در خصوص مواضع اخیر جبیب الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، خاطر نشان کرد که در حزب موتلفه اسلامی به این نتیجه رسیده ایم که زمانی دیگر اظهار نظر کنیم.

حبیبی در پاسخ به این سوال که یعنی موتلفه انتقادی به سخنان عسگراولادی داشته است، خاطر نشان کرد که قرار بر این است که بعدا اظهار نظر کنیم.

وی در خصوص زمانی که قرار است اظهار نظر کنند، هم اضافه کرد که زمان اظهار نظر در این رابطه مشخص نیست.