افکار

- محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش وارد فرودگاه شهرستان بندرعباس شد.

قرار است رئیس جمهور در این سفر کوتاه علاوه بر بازدید از طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی در اجلاس وحدت و انسجام ملی جوانان ایران اسلامی حضور پیدا کند.

رئیسجمهور را در این سفر علی نیکزاد وزیر راه و ترابری و ثمره هاشمی دستیار اول رئیسجمهور همراهی میکند.