افکار

- دولت اخیراً در قالب طرحی تحت عنوان «مهرآفرین» مجوز استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر را در ۱۰۸ دستگاه ملی و ۳۱ استان صادر کرده است.

این طرح واکنش های مختلفی را در پی داشت و همین موضوع موجب شد کمیسیون نظارتی اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست بعد از ظهر امروز خود، آن را مورد بررسی قرار دهد.

در این نشست مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری و وزارت کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

نحوه استخدام و شرایط جذب نیروهای جدید و همچنین سهمیه دستگاهها از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.