افکار

- بودجه هر کشور به منزله نقشه راه کشور برای یک سال است. اهمیت تنظیم بودجه در بخش‌های مدیریتی کشور بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر دولتی موظف است تا لایحه بودجه مربوط به سال آینده را حداکثر تا ۱۵ آذرماه همان سال تحویل مجلس دهد.

این زمان از آن جهت تعیین شده است تا نمایندگان مجلس این فرصت را داشته باشند تا لایحه بودجه ارسال شده توسط دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند تا لایحه بودجه‌ای را در اختیار دولت قرار دهند که منطبق با شرایط جاری کشور باشد و بتواند تا مشکلات کشور را در بخش‌های مختلف مرتفع کند.

اگر دولت لایحه بودجه را در زمان مقرر در قانون تحویل مجلس ندهد مشکلات بسیاری برای اداره کشور در سال آینده بوجود خواهد آمد، و این بدین خاطر است که نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این لایحه ندارند و در نتیجه با تحت فشار قرار گرفتن و بدون در نظر گرفتن خیلی از مسائل و مشکلات که در حال حاضر با آن روبرو هستیم به صورت سطحی و گذرا از آن عبور خواهد کرد.

در دولت نهم و دهم بدعتی نا بجایی در کشور گذاشتند، این دولت در رابطه با تحویل بودجه همواره با تاخیر عمل کرده است و هیچ‌گاه به تاریخی که در قانون مقرر شده، بودجه را به مجلس نرساند.

دولت به بی‌توجهی خود نسبت به قانون تا جایی ادامه داد تا در بودجه سال ۹۱، نمایندگان مجلس مجبور شدند تا بودجه را به‌صورت چنددوازدهم تصویب کنند. این مسئله به این معنی است که نقشه راه کشور از ابتدا در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار نگیرد و بخش‌های مختلف کشور برای چند ماه اول سال برنامه مشخصی نداشته باشند.

جدول زمانی تحویل بودجه از سوی دولت به مجلساکنون نیز با گذشت بیش از دو نیم ماه از زمان قانونی تحویل بودجه هنوز بهارستانی ها چم انتظار ورود بودجه به مجلس هستند، با این حال و با توجه به صحبتهای امروز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که اعلام کرده است: لایحه بودجه سال ۹۲ یکشنبه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، دولت به طور حتم رکورد سالهای گذشته خود را خواهد شکست و از آخرین رکورد خود که دوم اسفند است عبور خواهد کرد.

شاید هم به قول جعفر قادری نماینده مردم شیراز دولت به طور عمد و به صورت برنامه ریزی شده بودجه را تحویل نمیدهد تا در زمان انتخابات مجلس درگیر بودجه نویسی باشد و دولت آزادانه و بدون مزاحمت مجلس نشینان به کارهای انتخاباتی خود و به قول آقای باهنر تز مدودوف _ پوتین خود را به اجرا بگزارد و یا شاید هم به قول آقای جعفر زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه دولت توان برنامه ریزی و بودجه نویسی را ندارد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که احمدی نژاد در آخرین سال اداره دولتش رکوردی دیگر به ثبت رساند و ثابت کرد که هنوز قادر است و می تواند!!