افکار

- حزب موتلفه اسلامی در اعتراض به پخش مصاحبه رضا پهلوی - فرزند شاه مخلوع ایران - در تلویزیون دولتی چین، به معاون ارتباطات و امور بین‌الملل حزب کمونیست چین نامه نوشت.


به گزارش جهان، متن این نامه که با امضای حمیدرضا ترقی - رییس مرکز امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی - ارسال شده به شرح زیر است:

معاونت ارتباطات و امور بین الملل حزب کمونیست چین

با سلام و تجدید احترام


مطلع شدیم که در روز گذشته تلوزیون دولتی چین در اقدامی بی‌سابقه و غیرمنتظره‌ای مبادرت به پخش مصاحبه فرزند شاه مخلوع ایران نموده است. این اقدام که مغایر اصول سیاست خارجی چین است در شرایطی صورت پذیرفته که ملت بزرگ و متمدن ایران سی و چهارمین سالگرد سقوط رژیم ستم‌شاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی را با حضور بی‌سابقه خود جشن گرفته و بر پیگیری آرمانهای انقلابشان پای فشرده‌اند.


لذا مقتضی است حزب کمونیست چین که در روابط خارجی بر رعایت اصل عدم مداخله در مسائل داخلی کشورها پایبند است زمینه عذرخواهی تلوزیون دولتی چین از ملت ایران را فراهم و از تکرار این نوع اقدامات جلوگیری نماید.