افکار -

خانواده شهید احمدی روشن در این پیام با اشاره به ارتباط بسیار شهید احمدی روشن با مرحوم آیت الله خوشوقت آورده‌اند: این عالم ربانی و عارف الی الله همواره ملجاء و پناه مصطفای ما بود و نقش بی‌بدیل این استاد برجسته اخلاق در شکل‌گیری شخصیت ولایی و انقلابی شهید ما، قابل انکار نیست.

خانواده شهيد احمدي روشن در ادامه پيام خود تصريح كردهاند: بعد از شهادت مصطفي، آيت الله خوشوقت براي ما همواره چون پدري مهربان مرهم داغ فقدان شهيد احمدي روشن و راهنماي رفتاري ما براي چگونه تربيت كردن عليرضاي كوچك اين يادگار شهيد احمديروشن بودند.