افکار -

ابوالقاسم رئوفیان سخنگوی جبهه ایستادگی با اشاره به ویژگی های نظام جمهوری اسلامی به تشریح ویژگی های گروه انحرافی پرداخت و گفت: به هر حال نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس با رای قاطع مردم با چالشها و مشکلات جدی مواجه بوده که با مدیریت صحیح رهبری چه در زمان امام(ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری توانسته به سلامت عبور کند.

سخنگوی جبهه ایستادگی درباره ریشه حقیقی جریان انحرافی گفت: در پیدایش چنین مشکلاتی هم اپوزیسیون خارج از نظام هم قدرتهای استکباری و هم برخی عناصر که خواسته یا ناخواسته در مسیر تبیین سیاست های اعلامی آنها گام برداشته اند آبشخور فتنه و انحراف خارج از کشور شده اند.

رئوفیان با اشاره به نوع مدیریت و حمایت مردم در مواجهه با گروه انحرافی گفت: ما در مقاطع مختلف با این تهدیدها مواجه بودیم و بعضا این تهدیدها به خاطر نوع مدیریت و حمایت مردم تبدیل به فرصت شد.

وی با اشاره به آگاهی افکار عمومی در عرصه سیاسی گفت: خود گروه انحرافی می تواند افکار عمومی را به سمتی هدایت کند که چه کسانی به عنوان حلقه های انحرافی در کشور عمل می کنند. بعضی از افرادی که در قدرت هم هستند و به عنوان ادامه دهندگان جریان انحرافی عمل می کنند.

رئوفیان با اشاره به شعارهای گروه انحرافی و اهداف آنها از این شعارها گفت: با شعارهایی مثل دوستی با مردم اسرائیل یا مکتب ایرانی و … به نوعی دنبال اهداف خاصی هستند که رهبری نظام متوجه خطر شدند و هشدار هایی هم دادند یا حتی مراجع تقلید هم مردم را متوجه جریان انحرافی کرده اند.

وی ادامه داد: حتی آیت الله مصباح یزدی که در واقع از موافقان اولیه و جدی دولت بود و در این زمینه سنگ تمام گذاشت در یک مقطع اشاره کرد: انحراف از فتنه هم خطرناک تر است.

سخنگوی جبهه ایستادگی با اشاره به اینکه گروه انحرافی مسائل دیگری در آستین دارد، اظهار کرد: این رفتارهایی که از جریان انحرافی مشاهده شده همه آن چیزی نیست که آنها در سر دارند بلکه به طور پنهان مسائلی است که باید جامعه و مردم با تدبیر و بصیرت به طور مدبرانه با قضیه برخورد کنند.

رئوفیان جامعه هدف این گروه را ایرانیان از جمله مذهبی ها دانست و گفت: این جریان بنا داشت و دارد برخی شعارها را در پوشش و ادبیات دینی و مذهبی و برخی را نیز در پوشش ایرانیت مطرح کنند هرچند ما هم به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم ولی شعار مکتب ایرانی نشان از جامعه هدف و ادبیات آنها می دهد.

سخنگوی جبهه ایستادگی با اشاره به انتخابات حساس پیش رو اظهارکرد: هدف جریان انحرافی فقط شعار مکتب ایرانی نیست بلکه هدف غائی آنها دستیابی به قدرت و قدرت مطلقه در سایه مفاهیم ارزشی و بیان شعارهایی که دارای بار ارزشی است.

وی در ادامه با اشاره به آنچه استقبال گروه انحرافی از حضور هاشمی به عنوان کاندیدا در انتخابات خواند، گفت: این جریان تمام امکانات، هنر و در واقع نیروی خود را بسیج کرده برای هاشمی و می خواهند هاشمی را هدف دستیابی به قله قرار دهد.

رئوفیان خاطر نشان کرد: اینها می خواهند بگویند ما چهره ای که امام در موردش برای اینکه سالم از هند برگردد نذر کردند و مقام معظم رهبری در موردش گفتند هیچ کس برای من هاشمی نمی شود را می توانیم تخریب کنیم و هر وقت که بخواهیم احیا کنیم.

سخنگوی جبهه ایستادگی خود بزرگ بینی را یکی از تفکرات جریان انحرافی دانست و گفت: اینها می خواهند بگویند ما هم قدرت ویرانگری و هم منزوی کردن داریم می خواهند بگویند ما بودیم که هاشمی را از اوج به گوشه ای کشاندیم و اگر هم دوباره اراده کنیم می توانیم هاشمی را به صحنه برگردانیم غافل از اینکه هاشمی تیز است و سیاستمدار واقعی.

وی با اشاره به اینکه قطعا هاشمی طعمه این دامها نمی شود، اظهار کرد: هاشمی در کمال صبر و متانت دوران بحرانی را پشت سر گذاشت و مهر سکوت بر لب زد و استقبال گروه انحرافی باعث نخواهد شد که هاشمی طعمه دام آنها شود.