افکار

- ساعتی پیش هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی سعید جلیلی وارد قزاقستان شد.

قرار است دور جدید گفتگوهای ایران و گروه ۱+۵ سه شنبه هشتم اسفند در آلماتی از سر گرفته شود.