افکار

- رییس کمیته‌ی ویژه‌ی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث۲۲ بهمن قم، از دیدار اعضای این کمیته با وزیر اطلاعات خبر داد و گفت: در این جلسه رایزنی‌هایی با آقای مصلحی برای همکاری بیشتر و شفاف‌سازی درباره‌ی حادثه‌ی ۲۲ بهمن قم انجام شد.

منصور حقیقت‌پور با بیان این‌که جلسه‌ی کمیته‌ی ویژه‌ی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر اطلاعات یک‌ونیم ساعت به طول انجامید، گفت: در این جلسه ضمن تبادل نظر اعضای کمیسیون با وزیر اطلاعات برای همکاری‌های بیشتر و شفاف‌سازی درباره‌ی حادثه قم، قرار شد پیگیری‌های لازم برای مشخص شدن ابعاد آن حادثه انجام شود.

وی همچنین با بیان این‌که در این جلسه درباره‌ی غائله‌ی قم رایزنی‌هایی صورت گرفت، ‌ اظهار کرد: کمیته‌ی ویژه دوباره با وزیر اطلاعات جلساتی را برگزار خواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: قرار است اعضای کمیتهی ویژهی مجلس فردا به دیدار مراجع قم بروند تا از نظرات آنها دربارهی حادثهی قم برای تهیهی گزارش خود استفاده کنند.