افكار نيوز - سرگئي ريابكوف معاون وزير امور خارجه روسيه در ديدار با محمود رضا سجادي سفير ايران در روسيه، گفت: روسيه همواره مصمم به تكميل و راه اندازي نيروگاه هسته اي بوشهر و توسعه مناسبات با ايران بوده است.

ریابکوف در این دیدار خاطرنشان ساخت: روسیه هیچگاه به موضوع راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر به عنوان کارت بازی برای مقاصد سیاسی استفاده ننموده و از آماده شدن نیروگاه خوشحال هستیم.

ریابکوف با حمایت از بیانیه تهران میان ایران، برزیل و ترکیه و نیز مشارکت ترکیه و برزیل در مذاکرات گروه وین برای تامین سوخت راکتور تهران افزود: ایران حق دارد بر اساس پیمان \ " ان. پی. تی \ " به حقوق هسته ای خود دست یابد.

محمود رضا سجادیف سفیر ایران در روسیه ضمن قدر دانی از ثمر بخش بودن تحرک مسئولین روسی برای راه اندازی نیروگاه بوشهر و نیز مواضع مثبت هفته های اخیراین کشور درباره مسایل هسته ای ایران، برضرورت استمرار رایزنی میان دو کشوردر سطوح مختلف تاکید نمود.

سجادی افزود؛ با توجه به وجود ظرفیت های فراوان برای همکاری و منافع و تهدیدات مشترک میان ایران و روسیه فرصت های خوبی برای توسعه همکاری دربخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد و افتتاح نیروگاه بوشهر گام موثری برای توسعه مناسبات است. در این دیدار دو طرف همچنین در خصوص موضوعات دوجانبه و برخی مسائل منطقه ای و بین المللی گفت و گو و مذاکره بعمل آوردند.

/ب+