افكار نيوز - عضو كميسيون قضايي مجلس مطرح كرد
محاکمه عوامل حوادثپس از انتخابات

به گزارش افکار، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش عوامل جریان سبز برای دیدار با سفرای کشورهای خارجی قابل اغماض نبوده و چنین دیداری تنها آنها را در مظان اتهام جاسوسی قرا می‌دهد.
سید یونس موسوی سرچشمه نماینده فیروز آباد در مجلس شواری اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به مشارکت برخی از کشورهای غربی در شکل گیری فتنه ۸۸، تلاش سران فتنه برای دیدار با سفرای آنها جرم محسوب می‌شود و مردم بیش از این ساختار شکنی‌های آنها را تحمل نکرده و قوه قضاییه نیز اغماض نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای غربی هیچگاه خیرخواه ما نبوده‌اند، اظهار داشت: ملاقات با نمایندگان این کشورها به هیچ عنوان قابل قبول نیست لذا قوه قضائیه و وزارت اطلاعات دیگر کوتاه نخواهد آمد و سران فتنه را بخاطر ساختار شکنی‌های اخیر و روشن نمودن آتش فتنه به عنوان جاسوسی دستگیر و محاکمه خواهند کرد.

/ ب.