افكار نيوز - احمدی نژاد در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره گفت: تهران برای تولید سوخت هسته ای تلاش می کند زیرا دریافت این سوخت از خارج تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد .

وی تصریح کرد، هم می توان سوخت هسته ای را تولید کرد و هم می توان آن را خرید ولی تجربه ما نشان داده دریافت سوخت از خارج تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد ما باید مطمئن شویم که نیروگاه های هسته ای کشورمان می توانند به فعالیت خود ادامه دهند امروز اروپا و آمریکا صدور بنزین به ایران را ممنوع کرده اند در حالی که بنزین یک سوخت غیر هسته ای است صراحتا باید گفت ما به آنها اطمینان نداریم.

شبکه الجزیره متن این مصاحبه را به طور کامل منتشر نکرده است.

/ب+